Strah se preselil na drugu stran (Strahinčice)

Pregled tisKAJna

 

Varaždinske vesti, br. 3597, 10.12. 2013.

Piše prof. Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Strah se preselil na drugu stran

 

Hervati su vglavnem “ruralci”; zatucani, zaostali, apsurdni i opasni narod. Dek se vodil nesmiljeni boj okoli referenduma za ustavnu definiciju braka, pokazale se kie je na napredne, a kie na zaostale strani.

  (Ja sem Varaždinec, domovine sin)

 

Do ve je največ Hervatov strahovale od visuokega PDVa, velikih porezov, računov za režije, nezaposlenesti ili zgube posla, zmienjšanja plače i mirovine. Ve je f pervi plan došle jel bume za ili protiv tega da “drugi i drukčiji” dobiju vekša prava. Duge se tuo kuhale. Strah da da večina glasa za obitelj, preširil se kaj požari v našemu primorju f srpnju i preselil se na drugu stran. Zate  sme gledajuč TV ili čitajuč novine, zeznali da su si Hervati nacionalisti. Fašisti čak! Da  fašizem od nas  i potieče. Kaj Nemci i Talijani? Hervati su pravi fašisti.

Na utakmicami jeni kričiju Za dom!, a drugi jim otvračaju: Spremni! Tuo je jake neprimerene i opasne, gorše nek popiefke gdi se spominju noži, žice… ili da da bu mesa. Njim su  ocenjivali same umetnički dojam. Pri vlasti, pa i. najmenjši šrafi pri nje, znaju kie ima grde namere i protif ćirilice vu Vukovaru ak je tam Serbov menj od 50%. Kaj prinas se mora biti kak v EU?. Si su strahu hervatskemu fašizmu, drugač rečene, ustaštvu, štere se zvija kak zmija pa ga treba zatuči. Od straha  su se nekoji poskrili v hervatsku vladu ili f Sabor. Podsečaju na Jasenovac i broj žrtvi se znovič  povečavlje. Jeden kuražni je tam anonimnega prietečega pisma čital, a  sabornikem je od rešpekta prema temu dokumentu rieč zabiegala. Si su čkomeli. “Za dom!”, pak još i “Spremni!” su zbilja koljačke rieči!

I Židovi su se sprestrašili pa našli utošišče na TV-u. Spominju same naše smertne griehe. Jeden prestrašeni je zbrisal tiem vu Francusku i zabarikadieral se v hervatske ambasade. Ti vrapca!  Ak nieki zakriči “Za dom!, ciela Europa se steplje od straha. Kaj Europa? I Amerika! Onie 99% Amerikancov šteri ne bi Hervatsku znali najti na zemljopisne karte, ali znaju da su Hervati opasni. Nikak da se civilizieraju?  Ni Mađari, Turki, na kraju ni Serbi tuo niesu mogli. Nudili su jim i svuoj jezik i druge dare, a oni su jim same jezika splazili.

Opasni su i kak osvajači. Maskierani f planinare, osvojili su  i verh Triglava, a Serbiju pa tak bombali priek Drine da su na krovu jene hiže se čriepe spoterli.Dubrovnik bi bil zgorel da Crnogorci niesu pogasili gume štere sme kurili na Stradunu. Znoreli bumo od toga. A zakaj se tuo? Radi ZA? I kaj ve?

Sakemu od nas na glavu nabiti kapu! Meste U deti ćirilične Y pa mirna Bosna. I Serbija.

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/strah-se-preselil-na-drugu-stran.html
i(l) str. 49. sim
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3597.pdf
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(Navek i) ve-seljaki smo mi…

Hej haj, veseljaki – Kvartet Gubec, 03:32