Kajkavska kumica i (šta.nd)ardni kumek

  – Na kaj? Sinek moj, pa kak bi ti ja govorila. Mene ti je zklesal kipar Štef Gračan, onaj kaj je i Zagorku sklesal, tu dole v Tkalči.

Jutreni list 09.10.2010. /  (néma i i)ma.ga.zin

Kajkavska kumica i štandardni kumek

Tjedan u 10 pitanja

Ko bu trebal frižidere kad se za mesec dan vani se zaledi

1 Gospođo Barice, kako ocjenjujete ovu krizu oko sira i vrhnja na Dolcu?
– Sinek moj, kak se to spominjaš z menom. Nisam ti ja nikakva gospa. Ja sem kumica.

2 Pardon. Onda što kažete?
– Na kaj? Sinek moj, pa kak bi ti ja govorila. Mene ti je zklesal kipar Štef Gračan, onaj kaj je i Zagorku sklesal, tu dole v Tkalči. A iz Škrinje me je zvlekla Branka Šeparović. Nemrem seja spominati s tebom. Ja sem ti kip, skulptura, umetničko delo, ne?

3 Da, ali svečano vas je postavio gradonačelnik Milan Bandić. Sada njemu treba pomoć. Vidite valjda da ga njegova stranka ruši preko frižidera za sir i vrhnje?
– Je, sinek moj. Se ja to vidim kaj delaju našem sirotom Milanu. Kak ga razapinjeju, još bu od njega postal svetac. Opet nas je spasil, a da nijednu sveću nije zapalil na Kamenitim vratima.

4 Vi, dakle, ne mislite da je on sam napravio problem da bi ga lakše riješio?
– Sinek moj, još si ti zelen. Nemre se ni Milan z rogatima bosti. Lepo im je rekel da mu se fučka ko bu za se to odgovaral. Tak i treba. Zapamti ovo kaj ti bum rekla samo jenkrat: Tko god se pačal u poslove kaj delaju kumice, taj nigdar ni dobro prošel. Kak bi rekel mužek od Bele: Nigdar ni tak bilo da na Dolcu kumica ni bilo.

5 Mislite li da će čelnici Holdinga nabaviti 37 rashladnih vitrina u roku od 90 dana?
– Sinek moj, mene ne zanima kakvu spačku buju ti Sinjani iz Oldinga sad zmislili. Kaj oni znaju o kravama. Oni se razmeju samo napikavati na konjima u onu rupicu. I još to delaju sa svojim momcima. Kaj vi mislite da je to normalno?

6 Što?
– Pa to kaj vam pripovedam. Ko bu trebal frižidere kad se za mesec dan vani se zaledi?

7 Ha, čujte, takvi su propisi. Kako ste vi čuvali sir i vrhnje po ljetnoj žegi?
–  Dečec dragi, pa gdo pripoveda o letu kad bu skoro sneg curel. Ti se tak malo razmeš vu visoku politiku da buš za stalno ostal piskaralo.

8 Pa kako bi onda vaša susjeda Zagorka izvještavala o ovoj krizi?
– Sigurno ne tak kak ti, sinek moj dragi. Ona bi se nečega dosetila. Mam bi iz tih pustih dućanov donesla vrhnja, sira, jogurtov z jagodami i ribizlov, acidofilov, kefirov i mleka kaj se prodaje z 0,9 posto masti i dala to kumicama da prodaju pod svoje. Pa nek gospoda vidiju ko bu to kupil. Nek si kusaju kaj im je onaj šofer zmutil od naše mlekare.

9 Nemojte tako, to je sad francuska firma?
– Kaj to mene interesira? Kaj se burno sad svi pravili Francuzi? Kak onaj Vidošević koji veli da kumice prodavaju sir i vrhnje i u Parizu, pa moreju i u Zagrebu ak mu plate članarinu. Ili onaj punoglavek z očalima kaj je šoferu mleko u prahu dovlačil prek grane. Kaj ti, sinek, misliš da smo mi slepci?

10 Ma, nemojte se  ljutiti. Samo sam mislio da ovo oko sira i vrhnja…
– Nikaj ti nisi mislil, sinek moj. Fala ti na rožama i hodi si doma. Malo te je zel acidofil.
RAZGOVARAO ZLATKO ŠIMIĆ

Turopôlska «kumica» vozi mléko na beciklinu …
Zvir: Meridijâni, broj 94 (+), trâven 2005.

http://www.meridijani.com/?meridijan=magazines&id=115&brief=750

Zake intelektualci v kajkavskemi kraji ne govore kajkavski(?)

Gjalski spočitava hrvatskim vukovcima što su »svu svoju dušu dali obrani Vukovoj i zagospodovanju seljačkog ličko-hercegovačkog govora u sferama knjige i književnosti. Nije se našao nijedan, ama nijedan jezikoslovac koji bi se latio posla da proučava hrvatsku kajkavštinu. A ipak je ta kajkavština toga vrijedna…« U najuglednijim se salonima govorilo i pisalo domaćim kajkavskim govorom, pa su se doseljeni Nijemci morali naučiti hrvatski i postali su Hrvati, kako nam to potvrđuju ugledne aristokratske obitelji, npr. Rauch, Kulmer, Cavanagh i drugi

Školovani ljudi u kajkavskim krajevima govore štokavski. Koriste se samo pokojom kajkavskom riječju ili frazom. Školovani kajkavci već misle na štokavskom, a ne na svojem materinskom kajkavskom jeziku…. Je li ikad župan varaždinski ili onaj međimurski održao svoj referat (govor) na kajkavskom, što bi bilo normalno s obzirom na kajkavsko pučanstvo?

Hoćemo li dočekati da listovi u kajkavskoj Hrvatskoj objavljuju uvodnike na kajkavskom, kao što čini primorski »Novi list« na čakavštini?

Nastavek:
http://trnac.net/2014/03/23/zake-intelektualci-v-kajkavskemi-kraji-ne-govore-kajkavski/

Cinkusi – Pet je kumi -animated(2002), 02:31