KAJKAVSKI ABECEDAR / Kajkavska Renesansa

KAJKAVSKI ABECEDAR

Temeljna škola v Zagrebu Voltino i vučiteljica Snježana Crnekovič surađuju s zadrugom Kajkavskom Renesansom na području Kajkavskoga jezika.
Oni koriste Ilustriranoga Kajkavskoga Abecedara pri vučenju rieči pa se tak deca od malih nogaj pak vuče Kajkavski v Zagrebu!

Kajkavski abecedar:
http://www.zvirek.net/Kajkavskijezik/abecedar   — na lokaciji Zagreb.

(Na priliku: za slovo “O”)

Zvirek:
https://hr-hr.facebook.com/Kajkavci   (22. listov-pad 2014.)

* * * * * * * * * *

deca, moja deca (cd. “Fijolina u Međimurju” pjesma no.7), 01:27