Category Archives: Valentina Možanić

Glibuku, v nami…

V meni, glibuku, diete spi, v meni, glibuku, mala pucka čuči. V sebi, glibuku, još v bolje verjem, v sebi, glibuku, još senje sejam. V tebi, glibuku, još dobru vidim,…

Najlepše je doma

Vu malum mesti, Maršuvcu našem, srce je moje za svagda stalu. Tu sam se rudila, tu v škualu sam išla, tu prve dneve sreće i tuage sam s tobum dilila….

Fala ti…

Fala ti na sakum jutri, šteru mi kraj tebe svane. Fala na saki riači, koja mi pusreća dane. Fala ti na koraku sakum, šteruga uz mene kročiš. Fala na hrabrosti…

Se je lepše negdar bilu….

Dešč mi pu ubloku ruži pa čovik nema kaj drugu delati nek se vu postelu zavleči i o niakvim lepšim časima misliti. Pa si mislim: kak je liapu bilu dok…