Tag Archives: Čakovec

Bezbož(n)ički: što je Čakovčancima fkral Božiča??!!

Pregled tisKAJna (lajnski sneg) Međimurske novine, br. 952, 13.12.2013. e-vundano 16.12.2013. Piše: Jožek radnik Premišlavanje Jožeka radnika Što je Čakovčancima fkral Božiča??!! Vse je deto na program i Sveti Štefek…

Cirkušlec: Plaža v Priloko, cirkus v Čakovco, a Eržika na Belico…

Pregled tisKAJna Međimurske novine, br. 936, 23.08.2013. e-vundano 26.08.2013. Premišlavanje Jožeka radnika Plaža v Priloko, cirkus v Čakovco, a Eržika na Belico… Cirkus je pak došel v Čakovec. Sam dragi…

Spoved (na Bistrice, v Lurdo, na Trsato)

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, RUJEN 2013. NEKAJ ZA ČAS KRATITI Spoved Tak vam je pred tri – štiri leti sosed Pišta bil v Lurdo i tam je išel na…

Mlinar ne za drugo kaj ga sko-pil (Pil-ko za meline)

Pregled tisKAJna Međimurske novine, br. 934, 09.08.2013. e-vundano 12.08.2013. Premišlavanje Jožeka radnika Mlinar ne za drugo kaj ga skopil           Minulo je čakosko glavno proščeje Prcinkulovo. Pater Stanko čakoski župnik,…

Naj doživete Prcinkolovo (Porcijunkulovo) 2013.! (31.07.-04.08.2013.)

Naj doživete Prcinkolovo (Porcijunkulovo) 2013.! 31.07.-04.08.2013. V 5 dana održavajna manifestacije, program je bogateši z leta v leto – prek 120 izlagačov, 60 programov, koncertov…Program bu obuhvatil celi niz događajni…

Vsi na Prcinkolovo, čakosko proščeje / Pre toga zaklenite vse kaj morete

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, SRPEN / KOLOVOZ 2013. NEKAJ ZA ČAS KRATITI Vsi na Prcinkolovo, čakosko proščeje No, nešterni hodajo i lojsajo od hiže do hiže i špehajo gde…