Category Archives: Varaždinskoj županiji

Stari trsi za stare običaje

Božić je vreme da se je v narodu kup običajov i lepih naviki imelo. Ali negda su ljudi vu to vreme si doma bili i tak si kratili duge zimske…

Valent Žganec vu HNK Varaždin

30 let je prešlo kak Valent Žganec lamentira a Miroslav Krleža šteri ga je, bumo rekli, stvoril, više ni med nami. Vu sedu 29. prosinca, vu 8 vur navečer na podrumskoj…

Dedi Mrazi na dva kutača

Denis, 26.12., na Štefaje, s pučetkum v 15.oo bude udržani tradiciunalni 7. Bombelles Winter party, v našuj susjednuj općini Vinici, u caffe baru As v Gornjem Ladaju. Kaj moremu učekivati?…

Na Štefanje sveta meša za se invalide

Saku letu, vu varaždinskoj katedrali Uznesenja BDM, na Štefanje se održavle meša za osobe s invaliditetom. Tak bu i ovu letu vu pondelek, 26. prosinca vu  11 vur, održana sveta…

Bužićna predstava KUD-a “Klaruš” Maruševec

Dneva 26.12., v ciarkvi Svetuga Jurja v Maruševcu bude udržana bužićna predstava “Radujte se narodi” s pučetkum v 10.20 vur. V predstavi nastupaju pjevači, folklorna i tamburaška sekcija te mali…

Vu varaždinskoj Drugoj gimnaziji se vučiju slovenski

Vu Drugoj gimnaziji se bu od drugoga leta počelo z vučenjem slovenskog jezika. To je prva škola vu Hrvatskoj de se počelo z nečim takovim. Vu celi projekt su uz…

Nije se tak črno

  Evo ga još samo dva dana do Božića, a na vijestima sam nekaj teškoga, grdoga, pesimističnoga…. A ja si tak nekaj mislim pak ni valjda se tak črno. Pak…

Mladi vu humanitarnoj akciji

Projekt ”Mladi pomažu mladima” je dokaz da mladi vu Varaždinu očeju delati drugima dobro. Vu podrumu Varaždinske gimnazije, popularnom Gimnetu, bu vu petak održan koncert za pomoć mladima i njihovim…

Školska predstava učenika OŠ “Gustav Krklec” Maruševec

V četrtik, 22. prosinca bude v Domu kulture v Maršuvcu udržana bužićna škualska predstava s pučetkum v 17 vur. Predstavu buju izveli naši najmlajši, učeniki ud 1. du 4. razreda…

Adventski koncerti vu Varaždinu

Adventsko vreme morete obogatiti prigodnim koncertima. Za sakog se more najti po nekaj. Prvi kocert bude održan vu torek, 20. prosinca vu Varažinskoj katedrali vu 7 vur navečer. Njega organizira…

Za Vaše ugodnije korištenje ovih stranica koristimo kolačiće. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close